Töös olevad objektid

Tartu Riia 2 sillutise alused ja paigaldus. Tellija: Ehitusfirma rand ja tuulberg

Tartu savi 37 ja 37a kortermajade alused ja parkla ehitus ja haljastus. Tellija: Embach Ehitus