Teenused

 

Meie põhilisteks pakutavateks teenusteks on

 

  • Teede ja platside ehitus
  • Suuremahulised kaeve- ja pinnasetööd
  • Lammutustööd
  • Haljastus- ja heakorratööd
  • Tänavakivide ja äärekivide paigaldus
  • Materjali müük ja vedu
  • Masinate rent koos juhiga
  • Treilerveod